Geobes-beräknaren - © Svenska Geotech

 

Beräkningsläge

 

Beräkna mängd för membran
Omvandla volym/vikt

 


1. Val av Geobes-blandning:

 


2. Yta som ska täckas:
m2

 


3. Minsta beräknad tid för vatten att passera genom skikt:
år
 

 


Tjocklek på lager av Geobes i packad form:
 
Beräknad åtgång av Geobes:
 
 

Volym, packad Geobes:
m3

 

Volym Geobes i lösvikt:
m3

 

Vikt Geobes:

0,0 ton

 


Det här är endast en vägledande beräkning och skall betraktas som en sådan.
På arbetsplatsen kan det finnas fler förutsättningar som det inte tas häsyn till i den vägledande beräkningen.