Geobes-beräknaren - © Svenska Geotech

 

Beräkna mängd
Omvandla volym/vikt
1. Val av Geobes-blandning:
2. Yta som ska täckas:
m2
3. Minsta beräknad tid för vatten att passera genom skikt:
år
Därefter passerar liter per år och m2.
Tjocklek på lager av Geobes i packad form:
m
Beräknad åtgång av Geobes:
ton
Volym, packad Geobes:
m3
Volym Geobes i lösvikt:
m3
Vikt Geobes:
0,0
ton
Det här är endast en vägledande beräkning och skall betraktas som en sådan.
På arbetsplatsen kan det finnas fler förutsättningar som det inte tas häsyn till i den vägledande beräkningen.