<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!-- InstanceBegin template="/Templates/Main.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" --> <head> <link rel="canonical" href="http://www.svenskageotech.se/gabioner/index.htm" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans" rel="stylesheet"> <meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"> <link href="styles.css" rel="stylesheet" media="(max-width:290px)"> <link href="styles_mobil.css" rel="stylesheet" media="(min-width:291px)"> <STYLE> body { background-image: url("vit.png"); background-color#fff; } </STYLE> <title>Bildspel Gabioner</title> </HEAD> <BODY> <CENTER><P> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Stdmur av gabion" TITLE="Gabiola Garden rak gabion som stdmur till grsmatta"><IMG SRC="bildspel1/belanger.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Robin Belanger har skickat den hr fina kvllsbilden. Robin har anvnd Gabiola Garden som stdmur fr att f en plan tomt och kunna utnyttja ytorna. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Runda och raka gabioner i kombination" TITLE="Gabiola rund och rak i kombination"><IMG SRC="bildspel1/westbring1_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Westbrings Fastighets AB har uppfrt den hr muren, dr man p utmrkt stt har kombinerat Gabiola rak och rund. Belysning kommer att sttas in i de runda stolparna, och vi r spnda p att se slutresultatet. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Rak med natursten, utan lock" TITLE="Fyllda med rund natursten"><IMG SRC="bildspel1/lacandler_gabioner.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Eva och Ulf Lacandler har byggt den hr vlgjorda gabionmuren. Den r gjord i Gabiola Garden och r fylld med natursten. Strre bilder finns i <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top">bildspelet</A>. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Runda gabioner i rondell i Ljungby" TITLE="Skinnarerondellen Ljungby"><IMG SRC="bildspel1/skinnare1.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Vi har ftt ngra nya bilder frn Skinnarerondellen i Ljungby som byggdes 2012. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Rund gabion ut mot vg" TITLE="Runda gabioner mot vg"><IMG SRC="bildspel1/hakan_trelleborg.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Gabiola rund som avskiljare och dekoration ut mot allmn vg. Muren r byggd av Hkan Sjstedt i Trelleborg.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="sedummatta" TITLE="Raka gabioner med sedummatta"><IMG SRC="bildspel1/sedum_gabioner_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner med sedummatta. Eftersom gabionen har s stor drneringsfrmga anvnds fukthllande skikt under sedummattan. Gabionen r byggd och fotograferad av Christer Lfqvist.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Avgrnsning" TITLE="Raka gabioner runt parkering"><IMG SRC="bildspel1/raka_gabioner_nerfart_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Avgrnsning till parkering och garagenedfart. Arbete utfrt av Stefan Johanssons Entreprenad.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Lekplats" TITLE="Inramning lekplats"><IMG SRC="bildspel1/gabion_hovhult1_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner runt lekplats. Design av Nisses Vxter.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="runda och raka gabioner kombinerade" TITLE="Gabiola Gabioner i fantasifullt bygge"><IMG SRC="bildspel1/kombi_gabioner_elseberg_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka och runda gabioner i kombination. Byggd av Nibea AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Uteplats" TITLE="Uteplats"><IMG SRC="bildspel1/kombi_gabioner_objektbygg_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner byggda av Objektbyggen I Stenungsund AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="errosionsskydd/strandskring" TITLE="Runda gabioner som strandskring"><IMG SRC="bildspel1/gabion040_liten.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="240" BORDER="0"> </A> <P> <P>Runda gabioner byggda av NCC<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Strre stdmur" TITLE="Gabioner i Bentsfors"><IMG SRC="bildspel1/raka_gabioner_bengtsfors_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Stdmur, byggd i Bengtsfors av Steneby Schakt, <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Olika frger p stenfyllning" TITLE="Olika frg p sten"><IMG SRC="bildspel1/fyllning_gabioner_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Gabioner kan fyllas med olika material. Bygge av Jonas Wiberg. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="gabionbnkar" TITLE="Gabioner till bnkar och bord"><IMG SRC="bildspel1/rast_gabion_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Bnkar och bord byggda i gabioner. Bygget finns i Grnna. <P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Stdmur till sutterngtomt" TITLE="Gabioner anvnda som stdmur p tomt"><IMG SRC="bildspel1/stodmur_gabioner_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Stdmur fr att bttre kunna utnyttja en sluttande tomt. Uppfrd av Ljungskile Entreprenad<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="utsmyckning med gabioner" TITLE="Gabiola Gabioner anvnda som utsmyckning"><IMG SRC="bildspel1/gabionpelare_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Geometriska gabionformer som utsmyckning i trdgrd.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="gabionstaket" TITLE="Gabioner istllet fr staket"><IMG SRC="bildspel1/gabionmur_staket_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Trappade gabioner runt bostadshus.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="strandskring" TITLE="Strandskring utfrd av Plt & Smide i Verkebck AB"><IMG SRC="bildspel1/gabioner_strandsakring_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Plt & Smide i Verkebck AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabioner som avgrnsare"><IMG SRC="bildspel1/gabion047_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner byggda av NCC<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="gabioner i Grundsund" TITLE="Gabioner p Skolberget i Grundsund"><IMG SRC="bildspel1/gabioner_grundsund_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner i nybyggt bostadsomrde i Grundsund. Arbete utfrt av Utegolv AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Glas i gabion" TITLE="Alternativ fyllnad i gabioner"><IMG SRC="bildspel1/gabionbord_glas.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="238" BORDER="0"> </A> <P> <P>Gabioner kan ocks fyllas med annat n sten. Hr p en uteplats.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Stdmur av gabion"><IMG SRC="bildspel1/stodmur_runda_gabioner1_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Hr anvnds runda gabioner som stdmur.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Runda gabioner, nrbild" TITLE="Nrbild p gabion"><IMG SRC="bildspel1/stodmur_runda_gabioner2_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Nrbild p runda gabioner.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Raka gabioner"><IMG SRC="bildspel1/ncc_raka_gabioner_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Raka gabioner byggda av NCC<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola runda gabioner till uteplats"><IMG SRC="bildspel1/gabioner_uteplats_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Runda gabioner runt uteplats.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="Planteringsfack" TITLE="Plantering"><IMG SRC="bildspel1/gabioner_plantering_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Gabioner med planteringsfack vid Svenska Geotech AB's kontor.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Mur fr att dlja avloppsstos"><IMG SRC="bildspel1/runda_gabioner_stos.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>En gabionmur kan anvndas fr att dlja t.ex. ett avloppslock i trdgrden.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" ALT="gabioner med olika fyllnadsmaterial" TITLE="Olika fyllnadsmaterial i gabion"><IMG SRC="bildspel1/stenfarg_gabioner.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Utstllning med olika stenmaterial.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola runda gabioner"><IMG SRC="bildspel1/runda_gabioner_stodmur_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Runda gabioner, diameter 50cm.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola runda gabioner"><IMG SRC="bildspel1/runda_gabioner_stodmur2_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Runda gabioner, diameter 100cm.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola runda och raka gabioner kan kombineras"><IMG SRC="bildspel1/gabion_detalj_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Detalj som visar hur raka och runda gabioner kan kombineras. Byggd av Svenska Geotech AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola gabioner kan ltt byggas i vinkel"><IMG SRC="bildspel1/gabioner_vinkel_detalj_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Nrbild vid vinkel.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Soffbord"><IMG SRC="bildspel1/soffa_gabioner_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Soffa och bord sammanbyggda med gabioner.<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola Svensktillverkade Gabioner"><IMG SRC="bildspel1/vaxt_rund_gabion.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Svenska Geotech AB<P> </DIV> <DIV ID="litenruta2"> <A HREF="bildspelstor.htm" TARGET="_top" TITLE="Gabiola demobygge"><IMG SRC="bildspel1/gabion_flisby_liten.jpg" WIDTH="200" BORDER="0"> </A> <P> <P>Demobygge hos Flisby i Gteborg<P> </DIV> </body> </html>