Robin Belanger har skickat den här fina kvällsbilden. Robin har använd Gabiola Garden som stödmur för att få en plan tomt och kunna utnyttja ytorna.

Westbrings Fastighets AB har uppfört den här muren, där man på utmärkt sätt har kombinerat Gabiola rak och rund. Belysning kommer att sättas in i de runda stolparna, och vi är spända på att se slutresultatet.

Eva och Ulf Lacandler har byggt den här välgjorda gabionmuren. Den är gjord i Gabiola Garden och är fylld med natursten. Större bilder finns i bildspelet.

Vi har fått några nya bilder från Skinnarerondellen i Ljungby som byggdes 2012.

Gabiola rund som avskiljare och dekoration ut mot allmän väg. Muren är byggd av Håkan Sjöstedt i Trelleborg.

Raka gabioner med sedummatta. Eftersom gabionen har så stor dräneringsförmåga används fukthållande skikt under sedummattan. Gabionen är byggd och fotograferad av Christer Löfqvist.

Avgränsning till parkering och garagenedfart. Arbete utfört av Stefan Johanssons Entreprenad.

Raka gabioner runt lekplats. Design av Nisses Växter.

Raka och runda gabioner i kombination. Byggd av Nibea AB

Raka gabioner byggda av Objektbyggen I Stenungsund AB

Runda gabioner byggda av NCC

Stödmur, byggd i Bengtsfors av Steneby Schakt,

Gabioner kan fyllas med olika material. Bygge av Jonas Wiberg.

Bänkar och bord byggda i gabioner. Bygget finns i Gränna.

Stödmur för att bättre kunna utnyttja en sluttande tomt. Uppförd av Ljungskile Entreprenad

Geometriska gabionformer som utsmyckning i trädgård.

Trappade gabioner runt bostadshus.

Plåt & Smide i Verkebäck AB

Raka gabioner byggda av NCC

Raka gabioner i nybyggt bostadsområde i Grundsund. Arbete utfört av Utegolv AB

Gabioner kan också fyllas med annat än sten. Här på en uteplats.

Här används runda gabioner som stödmur.

Närbild på runda gabioner.

Raka gabioner byggda av NCC

Runda gabioner runt uteplats.

Gabioner med planteringsfack vid Svenska Geotech AB's kontor.

En gabionmur kan användas för att dölja t.ex. ett avloppslock i trädgården.

Utställning med olika stenmaterial.

Runda gabioner, diameter 50cm.

Runda gabioner, diameter 100cm.

Detalj som visar hur raka och runda gabioner kan kombineras. Byggd av Svenska Geotech AB

Närbild vid vinkel.

Soffa och bord sammanbyggda med gabioner.

Svenska Geotech AB

Demobygge hos Flisby i Göteborg