Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Runda gabioner från Gabiola i närbild

Svar på vanliga frågor

Gabioner har länge använts som stödmurar längs exempelvis vägar. Ofta använde man då tvinnade mjuka nät som inte gav så estetiskt tilltalande murar. Idag är gabioner ett prisvärt alternativ för att göra stödmurar och andra dekorationer i både trädgårds- och offentlig miljö. I trädgårdar byts kanske gammal uttjänt slipers eller en buktande stenmur ut, eller så vill man kanske ha en annorlunda mur med planteringsmöjligheter. Det är också vanligt att man vill fylla upp och plana ut en sluttande gräsmatta, och bygger då en stödmur för att hålla massorna på plats. Gabioner är flexibla och klarar att anpassa sig efter eventuell rörelse och sättningar i underlaget.

Gabiola® gabioner är av platsbyggd typ, och passar både trädgårdar och stora projekt, finns som rak och rund gabion, och levereras med låsspiraler och färdigtillverkade distansstag. De raka och runda gabionerna kan kombineras enligt egna önskemål, vilket ger möjlighet till fantasifulla former. Till exempel kan en rak gabionmur avslutas med en rundning, eller så kan man använda de runda gabionnäten till att göra en mjukare sväng på en rak mur.

 

En soffa byggd i gabion

Kan jag bygga en gabionmur själv?

Att bygga en gabionmur själv till en trädgård är inte särskilt svårt, och det kan göras av en privatperson eller entreprenör utan specialverktyg. Om det däremot ska vara en större stödmur rekommenderar vi att det görs av en entreprenör.

En bultsax eller annan typ av tång kan vara användbart om man behöver anpassa gabionnäten. Det är viktigt att underlaget som gabionen ska stå på är väl packat, så att inte gabionens tyngd får det att packas tätare med tiden. Vi rekomenderar att man använder ett 20 cm packat bärlager grus, och det bör vara 15 - 20 cm bredare än gabionen.

Tack vare låsspiralerna som ingår går monteringen av gabionerna enkelt och snabbt (ca. 5 min/löpmeter). Konstruktionen är flexibel och kan anpassas till exempelvis en utstickande bergsklack eller mot en bergssida genom att näten klipps och att låsspiralerna kan fästas i valfri maska i det klippta näten. De färdigtillverkade distansstagen som ingår ger ett jämt resultat och underlättar snabb montering.

Mer information om montering finns i monteringsanvisningarna.

»Till toppen

Bygge av gabion i Bengtsfors

Byggbild från större projekt i Bengtsfors, där en äldre typ av gabionmur ersattes med Gabiola Professional.

Stödmur av Gabiola raka gabioner

Stödmur med ett staket kombinerat av raka och runda gabioner. Byggd av NIBEA AB.

Vad kostar en gabionbur?

Gabiola® gabioner säljs inte som lösa burar, utan delar räknas till varje projekt individuellt med så mycket gemensamma delar som möjligt för bästa hållbarhet och pris. Vi lämnar offert på hel mur. De delar som går åt beräknas efter de förutsättningar som ges.

För att kunna lämna offert behöver vi veta längd x bredd x höjd på färdig mur, och om det är några vinklar som ska göras. Vid mer “avancerade” former är det bra om det finns någon enklare skiss att utgå ifrån.

Vänligen använd i första hand prisfrågan, eller skicka ett mail. Vi svarar vanligtvis samma eller nästkommande arbetsdag.

För pris inklusive frakt, ange ett postnummer i prisfrågan.

»Till toppen

Ska jag välja rak eller rund gabion?

Vad man väljer är mycket en smaksak. Runda gabioner passar bra till olika typer av staket eller grindstolpar, och är också ett bra alternativ när man vill göra en mur som svänger, till exempel som stödmur runt en damm. De passar också bra till en "trädgårdsdekoration" eftersom man enkelt kan skapa planteringsfack i dem.

Raka gabioner används vanligtvis till stödmurar, avgränsande murar, och när man bygger murar med höjd över 1,5 m. Det går bra att svänga även de raka murarna, mer information om det finns i monteringsanvisningarna. Som standard byggs våra raka gabioner i tvåmeterssektioner, men de kan även byggas i enmeters- eller halvmeterssektioner, vilket är lämpligt om man vill göra en mjuk längre "kurva" på muren.

Givetvis går det att kombinera raka och runda gabiondelar.

»Till toppen

Gabiola rak och rund gabion

Westbrings Fastigheter har byggt det här gabionstaketet där Gabiola Professional Rak och Rund kombineras.

Närbild gabiontråd

Närbild på Gabiola Garden Rund, fylld med natursten.

Vilken tråd ska jag välja på gabionen? Vad är det för skydd mot rost?

Gabiola® är inte galvaniserad, utan använder en aluminium- och zinklegering som är mer följsam och ger bättre korrosionsskydd. Vanlig galvanisering spricker nämligen lätt när tråden böjs eller skrapas mot stenen. Näten finns i två maskstorlekar och trådtjocklekar. Vilket som passar bäst beror på förutsättningarna.

Garden har en trådtjocklek på 3,5 mm, maskor på 50 x 100 mm, och har ett förväntat rostskydd på över 50 år i normala förhållanden. Fördelen med Garden är att det är lite billigare och har mindre maskor, vilket gör att man kan använda sten med mindre storlekar.

Professional har en trådtjocklek på 4,5 mm, maskor på 100 x 100 mm, och har ett förväntat rostskydd på över 80 år i normala förhållanden. Professional har en styvare tråd, vilket ger fördelar vid större gabionbyggen, och då man bygger i flera lager på höjden.

»Till toppen

Vilken stenfyllning ska jag välja?

En gabion kan fyllas med i stort sätt vad som helst, även om olika stenmaterial är absolut vanligast och mest praktisk. Natursten är enklast att använda, men det är vanligtvis dyrare än krossad sten. En handlagd yta med stenkross kan bli väldigt snygg, speciellt med rätt belysning. Rekommenderad maxstorlek till fyllning är 150 mm, även om större sten också går att använda.

Själva fyllningen kan göras för hand, men det är en stor fördel om man har tillgång till en liten grävmaskin för att lägga i stenen i burarna. Synliga ytor bör alltid läggas tillrätta för hand, och man bör vara noggrann så att det inte finns håligheter mellan stenen i fyllnaden och även så att distansstagen inte böjs av stenen och på så sätt blir för korta. För att undvika att mellanväggarna buktar under fyllningen är det bäst att fylla flera burar parallellt.

Mer information om fyllning finns i monteringsanvisningarna

»Till toppen

Gabion med annorlunda fyllning

Här visas att en gabion kan fyllas med många olika material. Bygge och bild från Jonas Wiberg.

Stödmur gabion

En fyra meter hög stödmur av Gabiola Professional Rak. Det är viktigt att stenen packas väl för att kunna bära upp murens och släntens tyngd.

Passar Gabiola gabioner till större stödmurar och bullerskärmar?

Det går utmärkt att bygga bullerskärmar och stödmurar av Gabiola gabioner. Det är till exempel en snygg och smidig lösning om man vill minska oljud från trafik eller fylla upp och plana ut en sluttande tomt.

När det handlar om en stödjande funktion så är det främst vikten hos gabionstödmuren som är avgörande för hur mycket motfyllnad den klarar av att stå emot om geonät inte används. En kubikmeter fylld gabion (fylld med bergkross i lämplig storlek) väger 1600 - 1800 kg.

En stödmur av Gabiola® gabioner som ska klara en motfyllnad upp till en höjd på 1 m behöver vanligtvis bara vara 0,5 m bred. För höjder över det rekommenderas att muren byggs med en bredd på minst 1 m. Tack vare flexibliteten hos Gabiola® gabioner kan man utan problem göra en smalare avslutning upptill på det översta lagret av gabionen. En geotextil ska alltid användas som materialavskiljare mellan gabionstödmuren och återfyllnadsmassorna, och närmast muren bör man fylla med väldränerande material.

I de fall en gabionmur byggs i flera skikt är det viktigt att varje skikt fylls ordentligt och jämnas av med mindre sten innan man börjar montera och fylla nästa skikt. Stödmurar till flera meter höga slänter behöver som regel dimensioneras av vår geotekniker.

»Till toppen

Behöver Gabiola gabioner förankras?

Tack vare att Gabiola® gabioner byggs som en stark sammanhängande enhet behövs normalt ingen extra förankring vid små och mellanstora murar. Men när man bygger stödmur för en väg eller som ska tåla ett extra stort tryck, eller om den ska vara flera meter hög, kan man behöva förankra den med geonät. Om ett geonät behövs eller inte är beroende både av stödmurens höjd och av markförhållandena på plats.

Geonätet kan förankras i Gabiola® gabioner genom att man drar gabionens låsspiral genom maskorna på både gabionnäten och geonätet. Geonätet kan läggas så att det det överlappar gabionnätet något och på så sätt låses i både fyllnadsstenen och gabionnätet. Vid användning av unaxiala geonät kan också till exempel Tensars connectorer användas.

Återfyllnadsmassorna bör vara av rätt material så att geonätet låses ordentligt i slänten. Olika typer av geonät kan ha olika krav på återfyllnadsmassor beroende på maskstorlek.

»Till toppen

Förankring av gabion med geonät

Geonät används som förankring när murens tyngd inte är tillräcklig för en säker och hållbar kontruktion.

Närbild Gabiola Professional rak

Gabiola Professional rak, fylld med natursten.

Hur fraktas gabionerna? Hur lång leveranstid är det?

Gabionerna fraktas i delar på lastpall, och skickas vanligtvis* från oss 1 - 2 arbetsdagar efter en beställning (om beställningen läggs före 14:00). Vi använder oss av Schenker, men det går givetvis utmärkt att hämta själv hos oss eller att boka en egen upphämtning med valfritt åkeri efter överenskommelse.
Transportören tar sedan några dagar på sig för leverans.

Vid förfrågningar på fraktpris behöver vi veta vilket postnummer gabionerna ska skickas till.

* Med reservation för längre tid under högsäsong, stora murar som kan ta längre tid att packa, eller att någon artikel tillfälligt är slut i lager.

»Till toppen