Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Logotyp Gabiola Gabioner

 

Vi kommer att ha semesterstängt v.29 - v.30.
Vi önskar alla en trevlig sommar!

Gabioner för en lång rad användningsområden

 

Soffa byggd i Gabiola gabioner Gabioner har under längre tid använts som stödmurar längs vägar. Ofta använde man då tvinnade mjuka nät som inte gav så estetiskt tilltalande murar. Idag är gabioner ett prisvärt alternativ för att göra stödmurar och andra dekorationer i både trädgårds- och offentlig miljö. Ofta byts gammal uttjänt slipers eller en buktande stenmur ut, eller så vill man kanske ha en annorlunda mur med planteringsmöjligheter. Eftersom gabioner är flexibla klarar de att anpassa sig efter eventuell rörelse och sättningar i underlaget utan att spricka. Det mesta går att göra med sten och gabioner om man använder sin fantasi.

 

Gabiola® gabioner är av platsbyggd typ, och passar både trädgårdar och stora projekt, finns som rak och rund gabion, och levereras med låsspiraler och färdigtillverkade distansstag. De raka och runda gabionerna kan kombineras enligt egna önskemål, vilket ger möjlighet till fantasifulla former. Till exempel kan en rak gabionmur avslutas med en rundning, eller så kan man använda de runda gabionnäten till att göra en mjukare sväng på en rak mur.

 

För tillgängliga storlekar, gå till fliken Gabiola® rak eller Gabiola® rund.

 


Vanliga frågor (FAQ):

▼ Kan man bygga en gabionmur själv?

 

▼ Vad kostar en gabionbur?

 

▼ Ska jag välja rak eller rund gabion?

 

▼ Vilken tråd ska jag välja på gabionen? Vad är det för rostskydd?

 

▼ Vilken fyllning ska jag välja?

 

▼ Passar Gabiola gabioner till större stödmurar och bullerskärmar?

 

▼ Behöver Gabiola gabioner förankras?

 

▼ Hur fraktas gabionerna? Hur lång leveranstid är det?

 


 

Kan man bygga en gabionmur själv?

Bygge av gabion i Bengtsfors Att bygga gabioner själv till en trädgård är inte särskilt svårt, och det kan göras av en privatperson eller entreprenör utan specialverktyg. (Om det däremot ska vara en större stödmur rekommenderar vi att det görs av en entreprenör.)

 

En bultsax och någon typ av tång kan vara användbart om man vill anpassa gabionen. Det är viktigt att underlaget som gabionen ska stå på är väl packat, så att inte gabionens tyngd får det att sjunka ihop med tiden. Vi rekomenderar att man använder ett 20 cm packat bärlager grus, och det bör vara 15-20 cm bredare än gabionen.

 

Tack vare låsspiralerna som ingår går monteringen av gabionerna enkelt och snabbt (ca. 5 min/löpmeter). Konstruktionen är flexibel och kan anpassas till exempelvis en utstickande bergsklack eller mot en bergssida genom att näten klipps och att låsspiralerna kan fästas i valfri maska i det klippta näten. De färdigtillverkade distansstagen som ingår ger ett jämt resultat och underlättar snabb montering.

 

Mer information om montering finns i monteringsanvisningarna.

 

Till toppen ▲

 


 

Vad kostar en gabionbur?

Stödmur av Gabiola raka gabioner Gabiola® gabioner säljs inte som lösa burar, utan delar räknas till varje projekt individuellt med så mycket gemensamma delar som möjligt för bästa hållbarhet och pris. Vi lämnar offert på hel mur. De delar som går åt beräknas efter de förutsättningar som ges.

 

För att kunna lämna offert behöver vi veta längd x bredd x höjd på färdig mur, och om det är några vinklar som ska göras. Vid mer “avancerade” former är det bra om det finns någon enklare skiss att utgå ifrån.

 

Vänligen använd i första hand prisförfrågan (finns i menyraden vid toppen av sidan), skicka ett mail (vi svarar vanligtvis samma arbetsdag), eller ta kontakt med någon av våra återförsäljare.

 

För pris inklusive frakt, ange ett postnummer (ej postort, då pris kan variera) i prisförfrågan.

 

Till toppen ▲

 


 

Ska jag välja rak eller rund gabion?

Gabiola rak och rund gabion Vad man väljer är i mycket en smaksak. Runda gabioner passar bra till olika typer av staket eller grindstolpar, och är också ett bra alternativ när man vill göra en mur som svänger, till exempel som stödmur runt en damm, eller till en trädgårdsdekoration eftersom man enkelt skapa planteringsfack i dem.

 

Raka gabioner används vanligtvis till stödmurar och avgränsande murar, och när man vill murar med höjd över 1,5 m. Det går bra att svänga även de raka murarna. Mer information om det finns i monteringsanvisningarna. Som standard byggs våra raka gabioner i tvåmeterssektioner, men de kan även byggas i enmeters- eller halvmeterssektioner, vilket kan vara lämpligt om man vill göra en sväng på muren.

 

Givetvis går det också att kombinera raka och runda gabiondelar.

 

Till toppen ▲

 


 

Vilken tråd ska jag välja på gabionen? Vad är det för rostskydd?

Närbild gabiontråd Gabiola® är inte galvaniserad, utan använder en aluminium- och zinklegering som ger bättre korrosionsskydd, och finns i två utföranden. Vilket som passar bäst beror på förutsättningarna.

 

Garden har en trådtjocklek på 3,5 mm, maskor på 50x100 mm, och har ett förväntat rostskydd på över 50 år. Fördelen med Garden är att det är lite billigare och har mindre maskor, vilket gör att man kan använda sten med mindre storlekar.

 

Professional har en trådtjocklek på 4,5 mm, maskor på 100x100 mm, och har ett förväntat rostskydd på över 80 år. Professional har en styvare tråd, vilket ger fördelar vid större gabionbyggen, och då man bygger i flera skift på höjden. Alla låsspiraler tillverkas i starkt fjäderstål (med samma skyddande legering som näten), och har en tät stigning för bästa hållbarhet.

 

Till toppen ▲

 


 

Vilken fyllning ska jag välja?

Gabion med annorlunda fyllning En gabion kan fyllas med i stort sätt vad som helst, även om olika stenmaterial är absolut vanligast. Kullersten är enklast att använda, men det är vanligtvis dyrare än krossad sten. En handlagd yta med stenkross kan bli väldigt snygg, speciellt med rätt belysning. Rekomenderad maxstorlek till fyllning är 150 mm, även om större sten också går att använda.

 

Själva fyllningen kan göras för hand, men det är en stor fördel om man har tillgång till en liten grävmaskin för att lägga i stenen i burarna. Synliga ytor bör alltid läggas tillrätta för hand, och man bör vara noggrann så att det inte finns håligheter mellan stenen i fyllnaden och så att distansstagen inte böjs av stenen och på så sätt får sidorna att bukta innåt runt stagens fästen. För att undvika att mellanväggarna buktar under fyllningen är det bäst att fylla flera burar paralellt.

 

Mer information om fyllning finns i monteringsanvisningarna

 

Till toppen ▲

 


 

Passar Gabiola gabioner till större stödmurar och bullerskärmar?

Principbild stödmur gabion Det går utmärkt att bygga bullerskärmar och stödmurar av Gabiola gabioner. Det är till exempel en snygg och smidig lösning om man vill minska oljud från trafik eller fylla upp och plana ut en sluttande tomt.

 

När det handlar om en stödjande funktion så är det främst vikten hos gabionstödmuren som är avgörande för hur mycket motfyllnad den klarar av att stå emot. En kubikmeter fylld gabion (fylld med bergkross i lämplig storlek) väger ca. 1600 - 1800 kg.

 

En stödmur av Gabiola® gabioner som ska klara en motfyllnad upp till en höjd på 1 m behöver vanligtvis bara vara 0,5 m bred. För höjder över det rekommenderas att muren byggs med en bredd på minst 1 m. Tack vare flexibliteten hos Gabiola® gabioner kan man utan problem göra en smalare avslutning upptill på det översta lagret av gabionen. En geotextil ska alltid användas som materialavskiljare mellan gabionstödmuren och återfyllnadsmassorna, och närmast muren bör man fylla med väldränerande material.

 

I de fall en gabionmur byggs i flera skikt är det viktigt att varje skikt fylls ordentligt och jämnas av med mindre sten innan man börjar montera och fylla nästa skikt. Stödmurar till flera meter höga slänter behöver som regel dimensioneras av en geotekniker.

 

Till toppen ▲

 


 

Behöver Gabiola gabioner förankras?

Förankring av gabion med geonät Tack vare att Gabiola® gabioner byggs som en stark sammanhängande enhet behövs normalt ingen förankring av muren eller mellan burarna. Men när man bygger stödmur till en väg eller den ska tåla ett stort tryck eller den ska vara flera meter hög kan man behöva förankra den med hjälp av ett geonät. Om ett geonät behövs eller inte är beroende både av stödmurens höjd och av markförhållandena på plats.

 

Geonätet kan förankras i Gabiola® gabioner genom att man drar gabionens låsspiral genom maskorna på både gabionnäten och geonätet. Geonätet kan läggas så att det det överlappar gabionnätet något och på så sätt låses i både fyllnadsstenen och gabionnätet. Vid användning av unaxiala geonät kan också till exempel Tensars connectorer användas.

 

Återfyllnadsmassorna bör innehålla sten så att geonätet låses fast ordentligt i slänten. Olika typer av geonät kan ha olika krav på återfyllnadsmassorna.

 

Till toppen ▲

 


 

Hur fraktas gabionerna? Hur lång leveranstid är det?

Gabionerna fraktas som delar på pall, och skickas vanligtvis* från oss 1 - 2 arbetsdagar efter en beställning (om beställningen läggs före 14:00). Vi använder oss av Schenker, men det går givetvis utmärkt att hämta själv hos oss eller att boka en egen upphämtning med valfritt åkeri efter överenskommelse.
Transportören tar sedan några dagar på sig för leverans.

 

Vid förfrågningar på fraktpris behöver vi veta vilket postnummer gabionerna ska skickas till.

 

* Med reservation för längre tid under högsäsong, stora murar som kan ta längre tid att packa, eller att någon artikel tillfälligt är slut i lager.

 

Till toppen ▲