Gummiduk (EPDM) - Svenska Geotech AB

Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran

Plast

Gummi

Bentonit


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Gummiduk (Elastoseal EPDM)

Kvalitetssäkring

Gummiduk är det geomembran som man har flest års erfarenhet av. Trelleborg har över 30 års erfarenhet av gummiduk i geotekniska installationer.

 

ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996

Egenskaper

Klarar maximal arbetsbelastning oavsett temperatur. Full töjbarhet till brottgränsen.

 

Absorbera sättningar och rörelser i marken utan luftfickor och håligheter. Inga överbelastningar och spänningssprickor (stress cracking) uppstår.

 

Kan installeras vid stora temperaturskillnader, -45ºC till 120º C.

 

EPDM har ingen flytpunkt, påverkas inte av UV-strålning och ozon och har utmärkt resistens mot de flesta förekommande kemikalier.

 

EPDM har utmärkta friktionsegenskaper

 

EPDM gummiduk ger ett tätskikt som håller tätt i decennier

och som kan användas för alla typer av vattenförvaring i bassänger och dammar.

 

Gummi förstörs inte av omgivande miljö och frigör inga gifter eller kemikalier som påverkar ekologi, fauna eller flora. Inte heller påverkas det av jordkemikalier eller mikroorganismer och inte av höga eller låga temperaturer. Det bibehåller sina egenskaper praktiskt taget oförändrade under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning.

 

Gummiduken har ingen flytpunkt vid töjning som kristallina plastiska material har. Hos dem sker en okontrollerad förtunning redan vid låg töjningsgrad. Gummiduken däremot töjs likformigt upp till sin brottgräns på över 300 % och det kan ske samtidigt och maximalt i alla riktningar.

 

Elastoseal EPDM-duk kan därför exponeras för väder och vind, kan täckas med jord eller ligga ständigt under vatten. Styrka, seghet och livslängd förblir opåverkade oavsett ålder, temperatur, mekanisk belastning, eller kemisk och biologisk påverkan.

 

Redan på 60-talet installerades de första gummidukarna i olika dammanläggningar och de håller fortfarande.

 

Duken prefabriceras till alla mått, från den lilla trädgårdsdammen till stora vattenlandskap eller anlagda sjöar.

 

Användningsområden för gummiduk

Landskap och rekreation

Parker, trädgårdar
Golfbanor
Kyrkogårdar
Våtlandskap
Sportanläggningar

Infrastruktur

Väg- och kraftverksdammar
Dikestätning
Invallningar/barriärer
Kanaler
Solvärmetankar
Tunnelisolering

Miljö

Grundvattenskydd
Biologisk vattenrening
Tätskikt under förorenad mark
Skydd under cisterner och tankar
Dagvattendammar
Radon- och blyskydd
Tätskikt under grönytor på bjälklag

Lantbruk

Bevattningsbassänger
Flytgödselbehållare
Biogasutvinning
Ensilagetäckning
Flytande tak över gödselbehållare

Industri

Dricksvattentankar
Lagring av föroreningar
Brandvattendammar
Flytande tak på dammar
Kylvattenbassänger
Gruvdammar

 


Kontakta ossKontakta oss:

 0522-23435

Hitta hit