Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Säljare:
Tobias Revelj, Janne Stormare
+46 (0) 70-664 87 66
Skicka mail

Polymer plast S

Polymer plast S - Tillsatsmedel mot spårbildning i bindlager

 

Polymer plast S levereras som 4 mm granulat. Den är särskilt utformad för att förbättra egenskaperna hos varmblandade asfaltmassor, speciellt motståndskraften mot spårbildning.

 

Användningsområden

▪ Motorvägar
▪ Vägar med tung trafik
▪ Förstärkning av korsningar
▪ Cirkulationsplatser
▪ Bussfiler
▪ Landningsbanor
▪ Taxibanor
▪ Industrigolv
▪ Lagerområden för containers
▪ Toppning av långsamma filer på motorvägar och huvudvägar

 

Metod

Polymer plast S tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk. Tillsatshalten är vanligtvis mellan 0,4 - 0,6 % för vägbruk och upp till 1 % av satsen.

 

Blandning

För att få den bästa asfaltkvalitén vid tillsättning av Polymer plast S måste temperaturen i verket vara minst 170 ºC eller t. o. m. 180 ºC om tillsatshalten är 1 %.
Om möjligt bör Polymer plast S tillsättas på den torra ballasten innan bitumenet tillsätts i blandaren.

 

Egenskaper

Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150 ºC
Kornstorlek 4 mm
Fyllnadsmedel < 5 %
Plastomer > 95 %

 

Fördelar

▪ Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot spårbildning, även vid höga temperaturer.
▪ Förbättrar asfaltmassans motståndskraft mot fotogen.
▪ Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot utmattning.
▪ Flexibel att använda och tillverka varmblandad asfaltmassa.
▪ Enkel att lagra och blanda i rätt proportion.
▪ Lagras i lufttemperatur.
▪ Obegränsad lagringstid.
▪ Inget behov av anläggning för modifierade bindemedel och/eller depåtank för bindemedel.

 

Jämförelse av spårbildning

Använt bitumen 50/70 dosering 6 % Antal cykler i spårbildningstest (60 ºC)

 

Antal cykler i spårbilningstest 1000 3000 10000 30000
Spårbildning %
Kontrollprov 7,1 % 10,3 % 21 % 00
Polymer plast S 0,6 % 2,8 % 3,3 % 4,3 %