Volclay - Svenska Geotech AB

Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran

Plast

Gummi

Bentonit

Bentomat

BES

Granular

Volclay


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Volclay® DS

Volclay® DS är ett dubbelt tätande kompositmebran bestående av HDPE-folie och en blandning av butylgummi och Volclay-bentonit.

 

Användningsområden

 

◾ Membran till gårdsbjälklag
◾ Terrasser
◾ Betongdäck
◾ P-däck
◾ Källarytterväggar

 

Fördelar

 

◾ Dubbel- och självtätande membran bestående av armerad HDPE folie och Volclay-bentonit
◾ 2 tätsystem i samma produkt
◾ Monteras på fuktig betong, tätar sprickor och bildar en "hinna"
◾ Lätt att montera, monteras av entreprenörens egna anställda
◾ Halva kostnaden jämför med takpapplösningar (2 lager)