Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Beställning:
0522 - 234 35
Skicka mail

Fibertex geotextil

Kvalitetssäkring nålfiltad geotextil

Tillverkad enligt ISO 9001:2000 och certifierad Factory Production Control.

Testad av institutet TBU Greven och av Sintef

CE-märkt

 

Klassificerad enligt NorGeoSpec

Tekniska egenskaper

Mjukpunkt:

140 grader (PP)

 

Smältpunkt:

165 grader (PP)

 

Brandresistens:

klass B3 (DIN 4102, del 1)

 

Resistent mot mögel, bakterier, marksyror, alkaliska ämnen och mot de flesta kemikalier. Den är också gråfärgad för att öka UV-skyddet.

 

Geotextil

Geotextil finns i två olika typer: nålfiltad (ickevävd) och vävd.

 

Geotextil är vattengenomsläpplig och miljöneutral, och används vid vägar och annat anläggningsarbete, dränering, husbyggnation och till olika typer av skyddstäckning. Den är också mycket rivstark och UV-stabil. (Man bör ändå alltid täcka över en geotextil, eftersom långvarig exponering för sol minskar dess styrka och hållbarhet.)

 

Inom mark och anläggning används den främst som materialavskiljande lager, men liknande produkter har en lång rad användningsområden i andra branscher, allt från akustik till sårbandage och filter.

 

Vi lagerför Fibertex nålfiltad geotextil i polypropylen (PP) i klasserna N1 - N5 (klassad enligt NorGeoSpec). Vi har också skyddstextil i vårt sortiment, med CBR-värde från 4600 N till 14000 N, som främst används som skydd för geomembran.

 

Dessutom har vi ogräsduken Weedseal med ökat UV-skydd. Ogräsduken förhindrar främst att solens ljus når ner i marken, och hindrar på så sätt ogräsets fotosyntes och förmåga att växa. Ytan är specialkalendrerad (värmebehandlad) för att förhindra att växter tränger igenom den.

 

Vi lagerhåller följande klasser och rullstorlekar:

 

Klass N1
Rulle 2 x 100 m
Rulle 4 x 100 m

 

 

Klass N2
Rulle 2,5 x 100 m
Rulle 4 x 100 m
Rulle 5 x 100 m

 

Klass N3
Rulle 5,25 x 140 m (5x110 m)

 

Klass N4
Rulle 5,25 x 140 m

 

Klass N5
Rulle 5 x 100 m

 

Man bör alltid vara noga med att använda rätt klass av textil till förväntad belastning och den stenfraktion som kommer att användas. En för tunn geotextil kan punkteras av vassa stenar eller slitas sönder, och den fyller då inte avsedd funktion. Fråga oss gärna om du behöver hjälp med att välja rätt klass.

 

Användningsområden

Installation vid deponi

▪ Permanenta och tillfälliga vägar. Genom att använda geotextil under det översta gruslagret stabiliceras vägkonstruktioner och klarar statisk och dynamisk belastning bättre. För att ytterligare öka stabiliteten och motverka spårbildning eller för att minska tjockleken hos bärlagret rekomenderas också att man använder ett geonät. Geonätet har en betydligt lägre töjbarhet, och hjälper till att armera materialet.

▪ Parkeringsytor. Ytor som konstant belastas med tryck kräver en stabil grund. Geotextil som separerar de olika materiallagren ser till att stabiliteten behålls över tid. Geotextil förhindrar att finare krossmaterial försvinner ner i bärlagret och orsakar återkommande hålor i marken.

▪ Flygplatser och järnvägar. I konstruktioner med extra höga krav på ytskiktet stabilicerar geotextilen underlaget och hjälper det att stå emot hög dynamisk belastning.

▪ Diken. Genom att lägga geotextil på botten av ett dike ökar livslängden avsevärt, och behovet av dikning minskar.

▪ Dränering. Dräneringsgrus skiljs lämpligtvis från återfyllnad/jordmassor med ett lager av tunn geotextil (klass N1 eller N2). Vatten passerar genom textilen likt ett filter, men materialen hålls separerade.

▪ Slänter. Med en materialavskiljande duk under toppskiktet kommer slänten bättre att tåla kraftigt regn och vatten från smält snö, som annars skulle erodera bort jord och eller finmaterial.

▪ Idrottsplaner. Gräs- och grusplaner stabiliseras med geotextil. Textilen används som materialskiljande lager och även för dränering.

▪ I trädgårdsmiljö och under plattor. Vill man hindra växtlighet från att komma upp bör man använda en Weedseal ogräsduk som hindrar soljus och därigenom också fotosyntesen.

▪ Betonggolv och grundfundament. Under betonggolv skyddar vattengenomsläpplig geotextil dräneringslagret från föroreningar från betongen och underliggande jordlager. När geotextil placeras under grundfundament ersätter det avjämningslagret.

▪ Tak. Geotextil används som glidskikt, mekaniskt skydd av takmembran och som filterskydd av dräneringsskikt.

▪ Ljuddämpning. I flerbostadshus kan det användas till ljuddämpning i väggar för att minska störande ljud.

 

 

▴ Till toppen av sidan


Vävd geotextil

Installationsbild

Vävd geotextil består av Polypropylen- (PP) eller Polyesterfibrer (PES).
Vad som karaktäriserar den är dess höga styrka i både längsled och tvärgående riktning, samt den låga töjningsförmågan.

 

Användningsområden

▪ Förstärkning av fördämningar, slänter, jordvallar och reservoarvallar

▪ Byggnation av stödjande konstruktioner och armerade jordkroppar

▪ Dränerande system

▪ Olika typer av vattenkonstruktioner

 

 

▴ Till toppen av sidan