Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Säljare:
Tobias Revelj, Janne Stormare
+46 (0) 70-664 87 66
Skicka mail

Polymer plast AK

Polymer plast AK - ett specialutvecklat tillsatsmedel som markant ökar asfaltmassans resistens mot upplösning vid påverkan från petroleumspill.

Användningsområden

▪ Parkeringsplatser
▪ Uppställningsplatser för tunga fordon
▪ Taxibanor
▪ Bussfiler
▪ Bensinstationer m m

 

Metod

Polymer plast AK tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk. Tillsatshalten är vanligtvis mellan 1 - 1,2 % ppc. För att bibehålla goda blandningsegenskaper rekommenderas en ökning av asfaltreceptet med 0,5 % mer bitumen.

 

Blandning

Polymer plast AK tillsätts direkt under blandningen i asfaltverket. Den kan användas i kontinuerligt och ej kontinuerligt asfaltverk. Tillverkningstemperatur måste vara 180 ºC.

 

Egenskaper

Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150 ºC
Storlek 0-2 mm
Fyllnadsmedel < 5 %
Plastomer > 95 %

 

Huvudfördelar

▪ Ersätter användningen av kolkemiska bindemedel (stenkolstjära) råämne R45 som är erkänt farligt.
▪ Svarar mot reglerna för högmodul av AC klass 3.
▪ Förbättrar styrkan mot spårbildning och utmattning.
▪ Inte nödvändigt med någon annan ytbehandling.
▪ Ekonomisk lösning och enkel metod

 

Jämförelsestudier

Vänster kropp efter 24 tim i råolja med Polymer plast AK.
Höger kropp efter 24 tim i råolja utan Polymer plast AK.
Vänster kropp AC 0/10 efter 7 dagar i gasolja.
Höger kropp AC 0/10 + 1,2 % Polymer plast AK efter 7 dagar i gasolja.
Duriez mekanisk motståndskraft vid 18 ºC, AC 0/10