Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Vårt miljöarbete

Tina Larsson

Som leverantör av miljöprodukter och tjänster för mark, bygg och anläggning arbetar vi på Svenska Geotech AB ständigt för att kunna erbjuda våra kunder hållbara lösningar. En stor del av vår verksamhet bygger på att utföra, informera och konsultera om produkter för miljöförbättrande åtgärder inom dessa områden.

 

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra verksamheten. För att minska den negativa inverkan och öka den positiva inverkan ska vi på Svenska Geotech AB:

  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
  • Påverka, ställa krav, uppmuntra, informera och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kring miljöförbättrande åtgärder.
  • Följa gällande miljölagstiftning för vår verksamhet.
  • Sträva efter att minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
  • Samarbeta med tillverkare som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
  • Tillsammans arbeta för att förebygga föroreningar av miljön och ständigt förbättra vårt miljöarbete.