Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Uintaite/Gilsonite

 

Försäljning/
rådgivning

070-664 87 66
» Skicka mail

Tobias Revelj

Produkt:

Namn:

Företag:

Mail:

Telefon:

Meddelande:

 

Den information som lämnas här används endast för att kunna besvara offertförfrågan.
Genom att bocka i kryssrutan samtycker du till att lämnade uppgifter används och lagras för detta ändamål.

 

» Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

 

Utläggning av Cidex asfaltarmering

Uintaite är en naturasfalt som ökar stabiliteten hos asfaltmassan. I motsats till polymerbitumen, som i allmänhet sänker asfaltens styvhet, har Uintaite förmågan att höja styvheten utan att asfalten blir spröd. Detta har mycket stor betydelse för vägens motståndskraft mot deformation.

 

Uintaite är ett naturligt kolväteharts (naturbitumen) som bryts ur berg och mals till ett granulat. Den är inte giftigt, och inga påvisbara halter av PCB eller annat cancerframkallande ämne har hittas. Uintaite mals ner till ett granulat som är mörkbrunt i färgen och kan lösas i bitumen eller tillsättas direkt i asfaltverket. Dess egenskaper skiljer sig från oljebitumen och gör den särskilt värdefull som asfaltmodifierare. Uintaite är mer kostnadseffektiv än andra modifierare och dessutom enkel att hantera och bearbeta.

 

Fördelar

 • Förbättra formbarheten
 • Förbättra åldringsegenskaperna
 • Bindemedlet får både ökad viskositet och hårdhet
 • Beläggningen får ökad motståndskraft mot plastisk deformation
 • Beläggningens lågtemperaturegenskaper försämras något

 

Uintaite kan även kombineras med andra modifierare t ex polymerer som SBR och SBS.

 

Användningsområden

 • Vid trafikljus
 • Busshållplatser
 • Flygfält
 • Hamnanläggningar
 • Industriplaner med tung trafik
 • Tungt trafikerade gator och vägar

 

Deformationstest

Diagrammet visar resultaten från ASTO:s tester, med tre olika HABS-alternativ, en med Uintaite-modifierad bitumen, en med polymerbitumen och en med vanlig bitumen. Som framgår har deformationen vid tillsats av 10 % Uintaite minskat till 1/4 jämfört med traditionell HABS 16/B-80.

 

 

Utdrag av testresultat mellan ABS B85 och ABS B85 med 10 % Uintaite

Typ av test ABS B85 ABS B85 med 10 % Uintaite Förbättring
Pressdragprovning, kPa 1612 2609 + 62 %
Hålrum, % 2,5 2,5 -
Kompaktdensitet, g/cm 2,469 2,463 -
Styvhetsmodul Kango 9556 17863 + 53 %
Dynamisk kryptest, µstrain 14876 6783 + mer än 100 %

 

Rekommenderad inblandningsmängd

7-12% av bitumenmängden naturbitumen-naturasfalt. Det leder till att initialpenetrationen hos bitumenet minskas med:

 • ca 35 % vid 5 vikts-% inblandning
 • ca 60 % vid 10 vikts-% inblandning
 • ca 73 % vid 15 vikts-% inblandning

 

I asfaltblandaren tillsätts Uintate tillsammans med bituminet på en torr mineralmatare med korrekt strömningshastighet. Vägbeläggningsförhållandena bör vara lika som vid ike modifierad bitumen, förutom att blandningstemperaturerna bör hålla minst 183ºC för att kompensera för tillsatsen av Uintaite.

 

VIKTIGT!

Man måste alltid ha en blandningstemperatur på minst 183ºC när man tillsätter Uintate i asfaltmassa. Detta är oerhört viktigt eftersom Uintate annars inte blandar sig med asfaltmassan utan ligger kvar som en filler. Massan får då för låg bitumenhalt (90 %). Normalt blandningsförhållande är 90 % bitumen och 10 % Uintate.

 

Anvisningar

» Förslag på överbyggnad

 

Säkerhetsdatablad

» Uintaite säkerhetsdatablad

 

Tester

» FAS - konceptet
» Provning av ABS16 - LTU
» Test av bindlager - LTU
» Stabilitetsprov av provplattor - VTI
» Slitageprov av provplattor - VTI
» Slitageprov av ABS-belägging - VTI
» Bestämning av H2O-känslighet - Skanska
» Åldringsegenskaper - KTH
» Brytpunkt på Bitumen - LTU
» Penetrationsdiagram
» NVF- Finska avdelningen

 

» Till toppen